Distanční vzdělávání dětí s povinnou předškolní docházkou

Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním způsobem povinné, uvádíme stručný souhrn „způsobu“ vzdělávání v našich mateřských školách (viz níže). Bližší informace poskytnou rodičům vedoucí učitelky jednotlivých detašovaných pracovišť. Přílohy Soubor Popis Datum přidání priloha_878668693_0_Metodika MŠ Doporučení pro vzdělávání distačním způsobem v MŠ 2. 3. 2021 14:41

Číst více

Provoz školy od 1. března 2021 – aktualizováno

Podle usnesení Vlády ČR ze dne 26. února 2021 o přijetí krizového opatření se omezuje provoz základních škol, provoz mateřských škol a provoz školních družin, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků a dětí (s výjimkou individuální konzultace v základní škole). Přílohy Soubor Popis Datum přidání IHOABYLUNSGM Usnesení Vlády ČR z 26. února 2021…

Číst více

Ochrana dýchacích cest ve škole od 1. března

Vážení zákonní zástupci,od 1. března 2021 mají žáci navštěvující školu či ŠD na základě MO Ministerstva zdravotnictví (Č. j.: MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN) povinnost používat ochranný prostředek dýchacích cest. Mezi takové patří: respirátor FFP2/KN95 nebo obdobný prostředek, zdravotnická obličejová masku (dříve nazývaná také jako chirurgická ústenka) nebo obdobný prostředek normy ČSN EN 14683+AC. Přílohy Soubor Popis Datum…

Číst více

Provoz školy od 15. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou ČR rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. Přílohy Soubor Popis Datum přidání priloha_872935042_0_INFORMACE Provoz školy od 15. února 2015 15. 2. 2021 12:34 priloha_872935042_1_UV Usnesení vlády…

Číst více

Omezený provoz MŠ U Školy

Výše školkovného se upravuje, pouze pokud je provoz MŠ přerušen na více jak pět dní. Provoz MŠ byl v měsíci lednu přerušen na kratší dobu, proto se školkovné za leden bude hradit v plné výši. V měsíci únoru se předpokládá přerušení delší a výše školkovného se bude upravovat (snižovat) v závislosti na délce přerušení.

Číst více

Provoz školy od 1. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemické situaci nedochází ke změnám v protiepidemickém systému ČR (PES) a provoz škol a školských zařízení v období od 1. února 2021 do 14. února 2021 tedy i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud. Přílohy Soubor Popis Datum přidání Informace 1. 2. 2021_ver2 Provoz školy od…

Číst více

Uzavření MŠ U Školy

Upozorňujeme rodiče dětí, že z rozhodnutí KHS JmK je do odvolání uzavřena MŠ U Školy 440. Z důvodu významného kontaktu s infekčním onemocněním byla 35 dětem a 5 pracovníkům účastníka řízení nařízena karanténa dle § 2 odst. 7 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb. Přílohy Soubor Popis Datum přidání ROZHODNUTI_uzavreni_MS_Zastavka Rozhodnutí o uzavření MŠ na…

Číst více

Provoz školy od 25. ledna 2021

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství, provoz škol a školských zařízení. V týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá výuka ve stejném režimu jako dosud. Přílohy Soubor Popis Datum přidání bakalari-pololetni-hodnoceni Zobrazení pololetního hodnocení žáka v systému…

Číst více