Rozhodnutí ředitele školy o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace (viz dokument ke stažení).

Vážení rodiče, dovoluji si vás upozornit, že v průběhu příštího školního roku nebudou možné, zejména z kapacitních důvodů, přesuny dětí mezi detašovanými pracovišti mateřské školy.

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf MS_rozhodnuti_21_22 Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 2021/2022
3. 6. 2021 07:58