Informace pro zákonné zástupce k provozu školy od 24. května 2021.

Všichni žáci pokračují ve výuce bez rotace. Ruší se tedy rotační bloky, distanční výuka, žáci 1. i 2. stupně nastupují v běžném režimu dle běžného rozvrhu. Školní družina přechází také do běžného režimu, tj. i s ranní družinou a bez nutnosti dodržovat homogenní skupiny.

Jak bude probíhat testovní od 24. května 2021 na naší škole?

Rozhodli jsme se v naší škole, i s ohledem na informace k testování v novém školním roce, zvolit testování žáků na 1. i 2. stupni formou RT-PCR testu 1x za 14 dnů!

Testování bude probíhat výtěrem v ústech, následovat bude tzv. poolování vzorků a předávání certifikované laboratoři. Pokud by se v dané skupině (pool) objevila pozitivita, je nutné, aby všichni žáci dané skupiny (nejčastěji třídy) absolvovali osobní vyšetření v testovacím centru. Do poskytnutí informace o výsledku osobního RT-PCR testu by žák nemohl školu navštěvovat. Nepředpokládáme však, na základě zkušeností škol, jež tuto formu testování zvolili již dříve, že by k těmto případům docházelo ve velkém počtu.

Informace k testu naleznete na videu níže.

Pokud žák nebude přítomen v pondělí u testování RT-PCR, bude muset být otestován antigenním testem první den jeho nástupu do školy.


Důležité: testování ve školách je jen pro bezpříznakové (žáky i pedagogické pracovníky). Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

Osobní přítomnost na prezenční výuce bude podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19.

Kdo se testovat nemusí:
  • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Vytisni příspěvek

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf Dodatečné informace Dodatečné informace pro školy a školská zařízení 24. 5. 2021
24. 5. 2021 09:35
pdf Informace pro školy 24.5_final Informace k provozu školy od 24. května 2021
19. 5. 2021 10:36