Rotační režim II. stupně základní školy – sloupce 17. – 21. května:

Jídelna gymnázia automaticky přihlásí žáky nastupující v daném týdnu ke stravování.
Pokud nemá žák zájem o odběr obědu, musí se sám odhlásit v jídelně gymnázia.


Testování žáků druhého stupně probíhá 2x týdně v pondělí a ve čtvrtek,
resp. v době nástupu žáka do školy.

Kdo se testovat nemusí:
  • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf Informace pro školy 17.5. Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17. 5. 2021
12. 5. 2021 08:07
pdf noseni-ochrannych-prostredku-0433 Ochranné prostředky ve škole (od 10. 5. 2021)
5. 5. 2021 09:37