Na území celé České republiky se umožňuje osobní přítomnost žáků 1. stupně bez rotací a rovněž osobní přítomnost dětí v přípravném třídě a přípravném stupni základní školy speciální bez rotací.

Ranní školní družina nebude z personálních důvodů v provozu.
Odpolední provoz ŠD je v běžném režimu, ruší se povinnost homogenních oddělení a skupin.
Jídelna gymnázia je v běžném provozu.


Osobní přítomnost vybraných skupin na prezenční výuce bude podmíněna negativním testem na přítomnost COVID-19. Testování žáků prvního stupně probíhá 1x týdně v době nástupu žáka do školy.

Kdo se testovat nemusí:
  • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf Informace pro školy 17.5. Informace pro školy a školská zařízení účinnost 17. 5. 2021
12. 5. 2021 08:07
pdf noseni-ochrannych-prostredku-0433 Ochranné prostředky ve škole (od 10. 5. 2021)
5. 5. 2021 09:37
pdf testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f Leták pro rodiče
7. 4. 2021 16:57
pdf testovani-letak-singclean Návod SingClean
7. 4. 2021 16:57
pdf MO MZ_testování žáků ve školách Testování ve školách
7. 4. 2021 19:15
pdf Informace o zpracování testování Informace o zpracování údajů z testování dětí/žáků
11. 4. 2021 23:20