Informace pro zákonné zástupce k přítomnosti dětí (mateřské školy) a žáků (pouze 1. stupeň) ve škole od 12. dubna 2021 naleznete pod jednotlivými tlačítky.

Důležité: Testování ve školách je jen pro bezpříznakové (žáky i pedagogické pracovníky). Pokud se někdo necítí dobře, nebo má dokonce příznaky onemocnění COVID-19, měl by bez váhání zůstat doma, případně se obrátit na svého lékaře.

Vážení zákonní zástupci, nenajdete-li odpovědi na všechny vaše otázky týkající se návratu dětí do škol na následujících stranách, můžete se dotázat přímo ministr@msmt.cz. Jsme v tom společně.