Na základě mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. dubna 2021 v mateřských školách:

  • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
  • dětí zaměstnanců vybraných profesí.

Podrobnější podmínky přítomnosti dětí ve školách a školských zařízeních naleznete v níže přiloženém materiálu (opatření MZd).

Přílohy

Soubor Popis Datum přidání
pdf 6.4.2021_Školy - 1. fáze rozvolnění Mimořádné opatření MZd
7. 4. 2021 16:57
pdf testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f Leták pro rodiče
7. 4. 2021 16:57
pdf MO MZ_testování žáků ve školách Testování ve školách
7. 4. 2021 19:15
pdf Informace o zpracování testování Informace o zpracování údajů z testování dětí/žáků
11. 4. 2021 23:20