Od 12. dubna 2021 je umožněna přítomnost žáků 1. stupně v tzv. rotačním režimu:

Nástup do školy je z důvodu testování již v 7.30 hodin.

Ranní školní družina nebude v provozu.
Odpolední družina bude v provozu pro žáky 1. až 3. tříd.

Jídelna gymnázia automaticky přihlásí žáky nastupující v daném týdnu ke stravování.


Testování stanovených skupin dětí, žáků, studentů a zaměstnanců škol a školských zařízení bude probíhat s dubnovým návratem k prezenční výuce na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které níže uvedeným informacím dodává právní závaznost. U skupin dětí, žáků a studentů určených mimořádným opatřením bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.

Kdo se testovat nemusí:
  • testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí osoba prokazatelně doložit.
  • testování se neprovádí u osob, které mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní.

Přílohy

SouborPopisDatum přidání
pdf 6.4.2021_Školy - 1. fáze rozvolnění Mimořádné opatření MZd
7. 4. 2021 16:57
pdf testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f Leták pro rodiče
7. 4. 2021 16:57
pdf testovani-letak-singclean Návod SingClean
7. 4. 2021 16:57
pdf MO MZ_testování žáků ve školách Testování ve školách
7. 4. 2021 19:15
pdf MZ MZ ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150 Ochrana dýchacích cest od 12. 4. 2021
7. 4. 2021 19:15
pdf msmt-manual-testovani-06-04-2021 Manuál pro školy COVID-19
7. 4. 2021 16:57
pdf Informace o zpracování testování Informace o zpracování údajů z testování dětí/žáků
11. 4. 2021 23:20