Na základě § 167 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů a na základě usnesení Zastupitelstva obce Zastávka ze dne 18. 5. 2005 vyhlašuji volby do školské rady Základní školy a Mateřské školy T. G. Masaryka Zastávka, příspěvková organizace.

Volby se budou konat v pondělí 16. listopadu 2020 v době od 10. 00 do 17. 30 hodin v budově školy. Kandidaturu lze podávat v kanceláři školy pí. Musilové do 6. listopadu 2020 hodin do 12.00 hodin. Kandidát uvede do kandidátní listiny své jméno a příjmení, datum narození, bydliště a podpisem stvrdí svůj zájem kandidovat.

Seznam kandidátů do školské rady bude zveřejněn na vchodu do školní budovy a na internetových stránkách školy a obce nejpozději 9. listopadu 2020. Volební lístek se seznamem kandidátů bude předán zákonným zástupcům v den voleb 16. listopadu 2020 v kanceláři školy.

Při této příležitosti děkuji všem dosavadním členům školské rady, kterým právě v měsíci listopadu končí jejich tříleté funkční období, za vnímavý a konstruktivní přístup k problematice místního školství. Děkuji za čas, který této problematice nezištně věnovali a také za množství zajímavých podnětů, jimiž přispěli ke zkvalitnění naší práce.

Pro objasnění některých podrobností připojuji výpis z důležitých dokumentů v příloze níže.

Na základě opatření obecné povahy MŠMT bylo funkční období dosavadní členů školské rady prodlouženo: Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Volby do školské rady 16. listopadu 2020 neproběhnou.

Vytisni příspěvek

Přílohy

SouborPopisDatum přidání
pdf skolske rady Opatření obecné povahy MŠMT k volbám do školské rady
1. 11. 2020 08:00
pdf volbySR Vyhlášení voleb do školské rady
24. 10. 2020 14:52