Na základě zákona o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem vyhlašuji v detašovaném pracovišti MŠ Babice mimořádné ředitelské volno na období od 21. 2. 2022 do 25. 2. 2022.

V detašovaném pracovišti MŠ Babice není možné z důvodu onemocnění pedagogických pracovníků zajistit jejich přítomnost na pracovišti v takové míře, aby bylo zajištěno vzdělávání dětí ve škole prezenční formou v souladu se školským zákonem.

Ze zákona o mimořádném ředitelském volnu nebo mimořádném vzdělávání distančním způsobem vyplývá, že zákonní zástupci mají nárok na tzv. ošetřovné. Pro přiznání ošetřovného škola aktuálně vyhlášení mimořádného ředitelské volna nepotvrzuje, pro žádost o ošetřovné dává zákonný zástupce čestné prohlášení.