Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Školní ICT

Informace o ZŠ > ICT
  • Škola disponuje dvěma počítačovými učebnami, kde žáci využívají výukové programy.

  • Žákům jsou dále k dispozici pro výuku digitální fotoapráty, videokamery, softwarové střižny videa.

  • Kmenové třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi Activboard, dotykovými zobrazovacími jednotkami,

    přehrávači DVD i starších VHS.


U počítačů připojených k zobrazovacím jednotkám pro celou třídu jsou instalovány
interaktivní učebnice Fraus a Nová škola, které doplňující klasickou výuku o multimediální obsah.

Všechny počítače školy jsou připojeny k internetu.

Vybavení školy ICT je možné pouze díky podpoře zřizovatele obci Zastávka.
S
tátní podpora informačních technologií ve školství není realizována.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky