Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Novinky

Novinky a kalendář

Školní akce
Plánované školní akce v měsíci září.

>>

Pomůcky pro žáky
pro jednotlivé ročníky ke stažení v sekci
Formuláře a info dokumenty


>>

Třídní schůzky
První třídní schůzky se společným zahájením ve třídách
se konají
9. září 2019 od 16.30 do 17.30 hodin.

>>


Školní rok 2019/2020

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 2. září 2018 v 8.00 před budovou školy (za pěkného počasí).
Bližší informace o průběhu školního roku obdrží žáci ve třídách (1. třídy návštíví i rodiče nových školáků).

Organizace školního roku v rubrice Školní rok.
Školní akce
Plánované školní akce v měsíci červnu.

>>

Žáci přijatí k základnímu vzdělávání
Seznam žáků (pod registračními čísly) přijatých k základnímu vzdělávání
a plnění povinné školní docházky na naší škole je ke stažení zde.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci květnu.

>>

Ředitelské volno

Vážení rodiče,
v rámci svých pravomocí a po projednání se zřizovatelem školy vyhlašuji

v pondělí 6. května 2019 a v úterý 7. května 2019 na naší škole 2 dny volna ředitele školy.
Přerušen bude také ranní provoz školní družiny.
Rozsah odpoledního provozu školní družiny pro žáky prvního stupně základní školy
přihlášené do školní družiny bude zabezpečen na základě Vámi projeveného zájmu.
Případný zájem sdělte prosím písemně (potvrzením) do 30. dubna 2019.
    
Děkujeme za pochopení.

Ing. Zdeněk Strnad,
ředitel školy


>>

Projektový týden
V týdnu od 29. dubna do 3. května 2019 proběhne ve škole projektový týden.
Sledujte, prosím, změny v rozvrhu.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci dubnu.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci březnu.

>>

Zápis k plnění povinné školní docházky
Zápis do 1. ročníku školního roku 2019/2020 se uskuteční v budově ZŠ  
v úterý
2. 4. 2019 od 13.30 hod. do 17.00 hod.
a ve středu 3. 4. 2019 od 14.00 hod. do 16.00 hod.
U zápisu je třeba doložit rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce.
K zápisu se dostaví děti narozené od 1. 9. 201
2 do 31. 8. 2013  (dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2019).
Děti, které měly odklad a byly na naší škole u zápisu, přijdou k zápisu znovu.

K plnění povinné školní docházky může být přijato i dítě, které dosáhne šestého roku věku
v době od září do konce června příslušného školního roku (tj. od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2020),
je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
K žádosti se dokládají doporučující vyjádření (informace podá vedení školy).


Odklad povinné školní docházky
O odklad povinné školní docházky lze požádat písemně do 30. dubna 201
9.
Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného

školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.
Ředitel školy po posouzení žádosti vydá rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky o jeden rok.


Podrobné informace k zápisu do 1. ročníku ke stažení zde.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v únoru 2019.

>>

Jídelna gymnázia oznamuje
Na základě vyjádření firmy Z-WARE s.r.o., která nám poskytuje čipy na stravování,
nebude od 1. ledna 2019 vratná záloha za tyto čipy – viz příloha ke stažení zde.

Od 14. ledna 2019 bude pro volbu obědů a jejich odhlašování fungovat nový webový systém jídelny gymnázia.
Žáci obdrží prostřednictvím třídních učitelů přihlašovací údaje a další informace.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v lednu 2019.

>>

T
řídní schůzky

T
řídní schůzky pro zákonné zástupce žáků, jež se budou účastnit lyžařského výcviku,
se konají v pondělí 14. ledna 2019 od 16.00 hodin.

Třídní schůzky pro zákonné zástupce žáků uvažujících o studiu na střední škole (V., VII. ročník – víceleté gymnázium, IX. ročník)
se konají v pondělí 14. ledna 2019 od 17.00 hodin.

>>


Školní akce

Plánované školní akce v měsíci prosinci.

>>

T
řídní schůzky

T
řídní schůzky pro všechny ročníky
se konají
12. listopadu 2018 od 15.30 do 17.00 hodin.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci listopadu.

>>


Školní akce

Plánované školní akce v měsíci říjnu.

>>

Ochrana osob za mimořádných situací
Změna rozvrhu ve čtvrtek 27. 9. 2018 – projektové vyučování.

>>

Školní akce

Plánované školní akce v měsíci září.

>>


T
řídní schůzky
První třídní schůzky se společným zahájením ve třídách
se konají
10. září 2018 od 16.30 do 17.30 hodin.

>>


Školní rok 2018/2019

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 3. září 2018 v 8.00 před budovou školy (za pěkného počasí).
Bližší informace o průběhu školního roku obdrží žáci ve třídách (1. třídy návštíví i rodiče nových školáků).

Organizace školního roku v rubrice Školní rok.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky