Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Naše úspěchy

Informace o ZŠ

Soutěže organizované MŠMT na naší škole ve školním roce 2016/2017

V tomto roce jsme se účastnili těchto soutěží, které vyhlašuje MŠMT na daný školní rok:

Olympiáda v českém jazyce

Soutěž na naší škole v letošním roce organizovala pro 8. a 9. ročník paní učitelka Mgr. Václava Pečenková. Do okresního kola postoupily děti: Rousová Denisa z IX. A a Vojtěch Šibral z VIII. B. Okresní kolo se konalo v V ZŠ Modřice. Do okresního kola přijelo soutěžit 55 žáků. Naši žáci se umístili na 7. místě (Vojtěch Šibral) a 12. místě (Denisa Rousová).

Dějepisná olympiáda
Soutěž na naší škole v letošním roce organizovala pro 7. až 9. ročník paní učitelka Mgr. Václava Pečenková. Ze školního kola postoupili do kola okresního, které se uskutečnilo v Tišnově, celkem tři žáci: Petr Pečenka, Vojtěch Šibral z VIII. B a Jakub Hladil z IX. A. Nejúspěšnější byl Petr Pečenka, obsadil 5. místo z celkového počtu 29 účastníků. Další umístění v okresním kole bylo: 6. místo pro Vojtu Šibrala a 22.místo pro Jakuba Hladila.

Soutěž v cizích jazycích

Na naší škole proběhla soutěž pod vedením pí. učitelek Mgr. Aleny Blažkové a Mgr. Alžběty Lukasové. Okresní kolo proběhlo v Modřicích a naši žáci byli pozváni dva, podle druhu kategorie.
V kategorii I. A byl Vít Putnar ze VI. A na  7. místě z celkového počtu 13 žáků. Zastupoval vítěze školního kola Petra Slabého ze VII. A, který se nechtěl soutěže zúčastnit. V kategorii II. A soutěžilo 13 žáků a  Petr Pečenka z VIII. B obsadil 8. místo.

Zeměpisná olympiáda
Na přípravě soutěžících se podílela pí. učitelka Mgr. Veronika Pavlíkovská a Mgr. Lenka Smržová. Okresní kolo proběhlo v ZŠ Modřice. Z naší školy byli do okresního kola vybráni do různých kategorií tito žáci: Rudolf Rosendorf z VI. C, Vojtěch Grzebinski ze VII. A a Petr Pečenka z VIII. B. Všichni byli úspěšní a obsadili po řadě 1., 7. a 14. místo. V šestých ročnících soutěžilo 16 žáků, v sedmých 16 žáků a z osmých a devátých tříd přijelo soutěžit 20 žáků.
Rudolf Rosendorf postoupil do krajského kola. V krajské soutěži se umístil na 8. místě.

Žáci, kteří reprezentovali naši školu
Rousová Denisa 9. A
12. místo v okresním kole ČJ
 
Šibral Vojtěch 8. B
7. místo v okresním kole ČJ
6. místo v okresním kole D
 
Hladil Jakub 9. A
6. místo v okresním kole D
 
Pečenka Petr 8. B
5. místo v okresním kole D
8. místo v okresním kole AJ
14. místo v okresním kole Z
 
Putnar Vít 6. A

7. místo v okresním kole AJ
 
Rosendorf Rudolf 6. C
1. místo v okresním kole Z
8. místo v krajském kole Z
úspěšnost v Pythagoriádě
(účast ve škole i okrese)
 
Grzebinski Vojtěch 7. A
7. místo v okresním kole Z
 
Axman Michal 5. B
úspěšnost v Pythagoriádě
(účast ve škole i okrese)
 
Mynářová Jana 5. B
úspěšnost v Pythagoriádě
(účast ve škole)
 
Poláková Adéla 7. A
úspěšnost v MO
(účast ve škole i okrese)
 
Hrdlička Štěpán 2. B
úspěšnost v Matematickém klokanovi
 
Malá Kristýna 5. B
úspěšnost v Matematickém klokanovi

 


>>

 

Soutěže organizované MŠMT na naší škole ve školním roce 2015/2016

V letošním roce jsme se účastnili několika soutěží,
které vyhlašuje MŠMT na daný školní rok.

Olympiáda v českém jazyce
Soutěž na naší škole v letošním roce organizovala pro 8. a 9. ročník
paní učitelka Mgr. Václava Pečenková. Do okresního kola postoupily dvě žákyně:
Alena Loučková z IX. A a Tereza Vlachová z VIII. B.
Okresní kolo se konalo v V ZŠ Modřice.
Do okresního kola přijelo soutěžit 55 žáků.
Naše žákyně se umístily na 13.
18. místě.

Dějepisná olympiáda
Soutěž na naší škole v letošním roce organizovala pro 7. až 9. ročník
paní učitelka Mgr. Václava Pečenková. Ze školního kola postoupili do kola okresního,
které se uskutečnilo v Tišnově, celkem tři žáci: Petr Pečenka, Barbora Grůzová ze VII. B
a Denisa Pokorná z IX. A. Nejúspěšnější byl Petr Pečenka, obsadil 2. místo z celkového
počtu 46 účastníků a postoupil do krajského kola. Je to velký úspěch našeho žáka!
Další umístění v okresním kole bylo: 23.
25. místo pro Denisu Pokornou
a 29.
30. místo pro Barboru Grůzovou.
Petr Pečenka byl úspěšným řešitelem i v krajském kole.
Z 35 žáků obsadil 24. místo.
Je nutné ale zdůraznit, že byl v okresním i krajském kole
jeden z nejmladších účastníků. Mohou soutěžit žáci 7.
9. tříd společně.

Soutěž v cizích jazycích
Na naší škole proběhla soutěž pod vedením pí. učitelek Mgr. Aleny Blažkové
a Mgr. Alžběty Lukasové. Okresní kolo proběhlo v Ivančicích
a naši žáci byli pozváni dva, podle druhu kategorie.
V kategorii I. A byl Martin Hájek ze VII. A na 6. místě z celkového počtu 14 žáků.
V kategorii II. A soutěžilo 17 žáků a Roman Krček z IX. A obsadil 7.
9. místo.

Zeměpisná olympiáda
Na přípravě soutěžících se podílela pí. učitelka Mgr. Veronika Pavlíkovská.
Okresní kolo proběhlo v ZŠ Modřice. Z naší školy byli do okresního kola vybráni
do různých kategorií tito žáci: Vojtěch Grzebinski ze VI. A, Petr Pečenka ze VII. B
a Denisa Pokorná z IX. A.
Všichni byli úspěšní a obsadili po řadě sedmé, čtvrté a šesté místo.
V šestých ročnících soutěžilo 17 žáků, v sedmých 18 žáků
a z osmých a devátých tříd přijelo soutěžit 21 žáků.

Matematické soutěže:

Matematický klokan
Mezinárodní soutěže Matematický klokan na naší škole
pořádají vyučující se žáky na prvním stupni. Jsou to děti ze 2.
5. tříd.
Výsledky se zasílají celorepublikově na fakultu pedagogickou Univerzity
Palackého Olomouc. Ta pak sestaví celorepublikové tabulky nejúspěšnějších žáků.
Nejvyšší možný počet získaných bodů je 120.
Za naší školu byly odeslány výsledky:
V kategorii Cvrček (2.
3. třídy) byl z našich žáků byl neúspěšnější
Jan Ševela z II. A s celkovým počtem bodů 67.
V kategorii Klokánek (4.
5. třídy) se stal vítězem Adam Kocian z V. B
s celkovým počtem 100 bodů. Je to velmi dobrý výsledek.

Pythagoriáda
Pythagoriádu jsme na naší škole uskutečnili v 6.
8. třídách.
Je to také postupová celostátní soutěž.
Do školního kola se zapojili všichni žáci druhého stupně, celkový čas na soutěž
je 60 minut. V této době řeší žáci 15 příkladů a mohou získat maximálně 15 bodů.
Úspěšným řešitelem je ten žák, který získá 10 a více bodů.
Z naší školy letos do okresního kola nepostoupí nikdo,
žádný z žáků nedosáhl hranice 10 bodů.
Pythagoriáda je zadávána celostátně a myslíme si,
že zadání neodpovídá Školním vzdělávacím programům.

Matematická olympiáda
Letos jsme do školního kola Matematické olympiády zapojili 5 žáků:
z šestého ročníku Kateřina Mrkosová a Adéla Poláková
ze sedmých ročníků Julie Richterová, Šárka Svobodová a Alexandr Hemala.
Všichni postoupili do okresního kola. Okresní kolo se konalo ve Šlapanicích
a umístění žáků je následující:
V šestých třídách jsme byli velmi úspěšní a naše dvě žákyně
Kateřina Mrkosová a Adéla Poláková shodně obsadily 5. místo.
Sedmáci tak úspěšní nebyli a stali se řešiteli okresního kola.
Nejlepší umístění měl Alexandr Hemala, obsadil osmé místo.
Nutno však zdůraznit, že v kategorii sedmých tříd bylo velmi málo úspěšných řešitelů,
pouze sedm z celkového počtu 38 účastníků.
Žáci, kteří reprezentovali naši školu
Petr Pečenka 7. B
druhé místo v okrese D
čtvrté místo v okrese Z
účast v krajském kole D

Martin Hájek  7. A
účast ve školním a okresním kole AJ

Roman Krček 9. A
účast ve školním a okresním kole AJ

Denisa Pokorná 9. A
účast ve školním a okresním kole D
účast ve školním a okresním kole Z

Adam Kocian 5. B
nejlepší bodový zisk v Klokanovi

František Rada 6. A
nejlepší bodový zisk v Pythagoriádě

Adéla Poláková 6. A
nejlepší bodový zisk v Pythagoriádě
účast ve školním a okresním kole MO

Vojtěch Grzebinski 6. A
nejlepší bodový zisk v Pythagoriádě
účast ve školním a okresním kole Z

Kateřina Mrkosová 6. A
účast ve školním a okresním kole MO

Šárka Svobodová 7. A
Julie Richterová 7. A
Alexandr Hemala 7. B

účast ve školním a okresním kole MO

Alena Loučková 9. A
účast ve školním a  okresním kole ČJ

Tereza Vlachová 8. B
účast ve školním a  okresním kole ČJ

Barbora Grůzová 7. B
účast ve školním a okresním kole D

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky