Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Mateřská škola

Mateřská škola

Zaměstnanci mateřské školy

pracoviště U Školy 440
telefon: 546 429 235

Bohuslavová Jitka – učitelka
Česneková Miroslava – učitelka
Horváthová Ivana – učitelka
Syrová Irena – učitelka
Slaninová Marcela – učitelka
Klusáková Božena – školnice

pracoviště Havířská 145
telefon: 546 429 056
Švejdová Jana – učitelka
Svobodová Pavla – učitelka
Milanová Romana – chůva
Papežová Lýdie
– školnice

pracoviště Babice u Rosic, Zahrady 205
telefon: 546 431 742

Pospíšilová Anežka – učitelka
Česneková Andrea – učitelka
Kolaříková Jana – učitelka
Fujsová Stanislava – učitelka
Foralová Věra – školnice
Milanová Romana – uklízečka

zaměstnanci jídelny a kuchyně MŠ: Šrámková Věra, Wenzelová Petra, Svobodová Martina

>>

Schůzky s rodiči přijatých dětí
MŠ U Školy – 19. června 2018 od 15.30 hodin v budově MŠ.
MŠ Babice – 29. srpna 2018 v 15.00 v budově MŠ.
MŠ Havířká – 25. června 2018 od 15.30 v budově MŠ.

>>


Seznam dětí přijatých do MŠ
Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání do MŠ
ke stažení zde.

Provozní doba všech pracovišť MŠ bude od nového školní roku upravena: 6.30–16.00 hod.

>>


Přerušení provozu MŠ
Po projednání se zřizovatelem jsem rozhodl, že provoz mateřské školy
bude přerušen v období od 16. 7. 2018 do 31. 8. 2018.
V době od 2. 7. 2017 do 13. 7. 2017 bude činnost mateřské školy přizpůsobena Vašemu zájmu o umístění dětí.

V případě malého zájmu bude v provozu pouze jedna třída mateřské školy.
Prosím rodiče, aby do konce května sdělili písemně svůj zájem o umístění dítěte

do mateřské školy (ve dnech 2. 7. až 13. 7.) včetně rozsahu jeho docházky.

V měsících červenec a srpen stanovuji výši úplaty pro celodenní docházku následovně:
červenec
140 Kč
resp.
0 Kč (dítě, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce)
srpen
0 Kč.

V Zastávce dne 20. 4. 2018
Ing. Zdeněk Strnad, ředitel školy


>>

Zápis do mateřských škol
Informace k povinnému předškolním vzdělávání v mateřské škole
naleznete v dokumentu ke stažení zde.

Stanovení podmínek (termíny a místa zápisu)
pro podávání žádostí o přijetí do MŠ pro šk. rok 2018/2019.

Kritéria přijetí do MŠ pro školní rok 2018/2019.

>>


Úplata za vzdělávání v MŠ ve školním roce 2017/2018

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce.
Aktualizovaná směrnice o úplatě v MŠ ke stažení zde.

>>


Další dokumentace (žádost o přijetí ap.) je ke stažení v oddíle Dokumenty školy/Formuláře a info

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky