Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Formuláře, info, GDPR

Školní dokumenty

formuláře:
žádost – přestup dítěte z jiné školy

žádost – přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2017

žádost – odklad povinné školní docházky


omluva dítěte při plánované
dlouhodobé nepřítomnosti


žádost o individuální vzdělávací plán
(pouze při kombinaci s doporučením ze ŠPZ)

žádost o uvolnění z vyučování TV


přijetí dítěte k předškonímu vzdělávání:

žádost
zákonný zástupce pro jedno dítě podává pouze
jednu žádost o přijetí

evidenční list
nezbytná příloha k žádosti o příjetí dítěte do MŠ
(vytiskněte oboustranně!)

info dokumenty:
pomůcky pro žáky všech ročníků v roce 2018/2019
new
(vytiskněte stránku pro ročník svého dítěte)

informační brožura 2018/2019 new

informační letáček MŠ

GDPR:
obecná informace o zpracování osobních údajů
new

V rámci akcí pořádaných naší školou mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace akce. Naše škola nenese odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky