Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Zastávka

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Formuláře a info dokumenty

Školní dokumenty

formuláře:
žádost – přestup dítěte z jiné školy

žádost – přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2017

žádost – odklad povinné školní docházky


omluva dítěte při plánované
dlouhodobé nepřítomnosti


žádost o individuální vzdělávací plán
(pouze při kombinaci s doporučením ze ŠPZ)


přijetí dítěte k předškonímu vzdělávání:

žádost
zákonný zástupce pro jedno dítě podává pouze
jednu žádost o přijetí

evidenční list
nezbytná příloha k žádosti o příjetí dítěte do MŠ
(vytiskněte oboustranně!)

info dokumenty:
pomůcky pro žáky všech ročníků v roce 2017/2018
(vytiskněte stránku pro ročník svého dítěte)

informační brožura 2017/2018 new
(opraveno datum v organizaci školy)

informační letáček MŠ
new

adaptačník pobyt pro žáky 6. ročníků
(pro rodiče žáků 6. tříd 2017/2018)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky